Lari

Paroles seules du recueil de cantiques - M’kungas mia kimpeve Lari

Re­cueil de can­ti­ques en Lari

Légende:

Num Titre
001Ta kundeno Tata NzambiA4 A5
002Nkundi, ta tangeno nkungaA4 A5
003Yesu, Nge kakudi tsietoA4 A5
004Nkembo kue Tata Nzambi !A4 A5
005Mu luzolo lua Tata Nzambi, tu kutakané mu YesuA4 A5
006Ta tangileno Nzambi nkunga mu wakasa nsangu zandiA4 A5
007Nkembo kua Yesu KristoA4 A5
008Kembeleno mu dibundu !A4 A5
009Kue yandi wa tu sukulaA4 A5
010Yesu Kristo fuani tsia Tata Nzambi !A4 A5
011M'lemvo na nkembo kue Nzambi bieA4 A5
012Nzambi ya luzolo, ya kedika, ya nkemboA4 A5
013Mu luzolo lua Nzambia m'lemvoA4 A5
014Mu kintuadi tsia bilandi bia YesuA4 A5
015Ga meza ma Mfumu Yesu wa tu kakulaA4 A5
016Mu kakula mu m'biA4 A5
017Muana meme wa tambula lufuaA4 A5
018Muana meme wa n'longo wé !A4 A5
019Wa tu zolo tê ga lufuaA4 A5
020Même kia Nzambi, Yesu, fuidiA4 A5
021Mbazi mbo zi tangaA4 A5
022Yesu, nzololo ku zabaA4 A5
023Ku mazulu kue nkembo wa wu neneA4 A5
024Nkembo wa mvu ya mvu, mu m'tsamina wa NzambiA4 A5
025Ni Nge tutâ kunda, Nzambieto na TatetoA4 A5
026Ku mpaka ya YesuA4 A5
027Dzunu tsia mvu ya mvuA4 A5
028M'lemvo Nzambi tê ku mazulu weA4 A5
029Mbo longesa, mbo wukula mpeA4 A5
030Nkundi ta tangeno mu bungu dia TatetoA4 A5
031Mfumu ! Sakumuna bilumbu bietoA4 A5
032Gakimosi na YesuA4 A5
033Kue Nge Tata dia m'tsamina makabu ma maboteA4 A5
034Nani ku zulu ?A4 A5
035Mfumu, Nge m'kua tsiadiA4 A5
036Luzolo lu lembolo nsuka mu Yesu luéA4 A5
037Zingu tsieto ku zulu tsie mu YesuA4 A5
038Mu bunokena bueto, ta taleno ku zuluA4 A5
039Ta seno meso kue YesuA4 A5
040Nzambi m'kualuzoloA4 A5
041Tuendeno mu nsayi yi lembo waA4 A5
042Ka ndendia na kondo bidia koA4 A5
043Nsayi mu Yesu KristoA4 A5
044Ntsia lumbu ngana tu mona mbatukulu ya zulu ?A4 A5
045Buka tsiani, ku zulu kô tsieA4 A5
046Ta landeno Mfumu YesuA4 A5
047Mfukamane ga malu makuA4 A5
048Nkembo, ngolo, kue NzambietoA4 A5
049Tembo tsia mana pupaA4 A5
050Nkumbu ya Muana wa NzambietoA4 A5
051Tata tomono zolo YesuA4 A5
052Tuedi ku bungambaA4 A5
053Kue Vukisi tsietoA4 A5
054Teko tsia zinguA4 A5
055Bilumbu biabionso mu nzo ya Tata NzambiA4 A5
056Kiese kue bô ba ku zebiA4 A5
057Nsi ya dzunu, gata dia n'longoA4 A5
058Kua kuonso na Yesu !A4 A5
059Yesu kue Nge ni ta kuizaA4 A5
060Yesu ndiku yi yokeleA4 A5
061Mfumu, tu sietole meso mu tala bie wa salaA4 A5
062Tutindisa, Mfumu mpîmpa yi buidiA4 A5
063Mpasi za mona Yesu za kondo kifuaniA4 A5
064Kue Nge wu tu zololoA4 A5
065Ku ndongesa, MfumuA4 A5
066Nkembo kua Ngeye wa nunga lufuaA4 A5
067N'tsiana ba mpumpa bô be mu binganaA4 A5
068Kue Nzambi ndizidiA4 A5
069Nge lembolo na kidzunuA4 A5
070Mu bunsana bua masumuA4 A5
071Yesu zololo ka kotaA4 A5
072Ku zulu na ga mtoto nsiA4 A5
073Izeno kue Yesu KristoA4 A5
074Ta kundeno NzambiA4 A5
075Ndiangalale mu sadila Yesu, VukisiA4 A5
076Ga moko ma Nge me ngeniA4 A5
077Kue Yesu me ni tsigeniA4 A5
078Bêto mu Nge Mfumu Yesu tue na ndiku ya mboteA4 A5
079Yesu wa sisa kiandu kia TatandiA4 A5
080Nguidi mbila ya MfumuaniA4 A5
081Yesu ga kati dieto keA4 A5