Swahili (Swahili du Congo)

Coloriages de versets pour les enfants

 

Sur la prophétie

Le cours des temps [1.14 Mo] Deux chemins, deux destinées [853 Ko]

 

Cantiques en Swahili (du Congo)

Le recueil « Hymnes et cantiques » traduit en Swahili du Congo (271 cantiques) — Accès direct au cantique 50 - 100 - 150 - 200 - 250 — Recueil complet avec musique — Recueil des paroles seules

Légende:

Num Titre
001Twakuabudu Baba MunguA4 A5
002Tuimbe wimbo takatifuA4 A5
003Yesu ukombozi wetuA4 A5
004Tukuzwa Baba wetuA4 A5
005Pendo lako latukusanyaA4 A5
006Tukuze Mungu wa mapendoA4 A5
007Kwa Yesu tunatoaA4 A5
008Asifiwe MwokoziA4 A5
009Sifa kwako kanisaniA4 A5
010Sifa kwa mwana – Kondoo MukomboziA4 A5
011Tuonapo juu, sifa unayovikwaA4 A5
012Kwa aliye tuokoaA4 A5
013Tutukuze pendo, uwezo wa MwokoziA4 A5
014Ku'ngaa kwa sura kamiliA4 A5
015Watoa neema na kuzoA4 A5
016Kukuimbia Mungu wa mapendoA4 A5
017Ukamilifu usiyoweza kusemwaA4 A5
018Mbinguni kwa kiti cha BabaA4 A5
019Mungu wa pendo na neemaA4 A5
020Umoja wa Kanisa wa pendezaA4 A5
021Ulitualika tena kwa siku hiiA4 A5
022UnatuonyeshaA4 A5
023Sifa kwa Kondoo !A4 A5
024Kondoo uliyetolewaA4 A5
025Mbele ya kiti cha babaA4 A5
026Tukaribiye na kwa nyimbo zetuA4 A5
027Mbele ya kiti cha neemaA4 A5
028Ukitutazama MunguA4 A5
029Neema ya mbingu !A4 A5
030Yesu sadaka ya MunguA4 A5
031Kwa kutuokoaA4 A5
032Nani atamtukuza ?A4 A5
033Twakuona ukihangaikaA4 A5
034Wewe uliyetuandalia nafasiA4 A5
035Kama Kondoo, ulikufa YesuA4 A5
036Mwana Kondo ouliteswaA4 A5
037Ewe Kondoo takatifuA4 A5
038Upendo wa ajabuA4 A5
039Twakuona utukufuniA4 A5
040Yesu, neema, damu yakoA4 A5
041Mwokozi MupendwaA4 A5
042'Katupenda mpaka kufaA4 A5
043Kondoo wa Mungu, Kristo akafaA4 A5
044Nyimbo za mbinguniA4 A5
045Mwana wa Mungu, wa ajabuA4 A5
046Pendo safi, kubwaA4 A5
047Mwana wa mileleA4 A5
048Wewe unayetupendaA4 A5
049Kukupenda kukujuaA4 A5
050 Yesu rafiki yetu mkubwaA4 A5
051Sifa kwa Mwokoz Mungu MwokoziA4 A5
052Tufundishe kwa Roho wa pendoA4 A5
053Mwokozi Yesu, Bwana wa uzimaA4 A5
054Ni mbinguni, kuahidiwako sifaA4 A5
055Tunakutangaza kurudi kwakoA4 A5
056Tayari kwetu pambazukoA4 A5
057Bwana Yesu, mwenye mapendo kubwaA4 A5
058Kuangaa milele kwa sifa ile nzuriA4 A5
059Tusifu pamoja Mungu na Baba wetuA4 A5
060Yesu ! jina lakoA4 A5
061UtukumbatieA4 A5
062Mbinguni tunaA4 A5
063Zizini mwa YesuA4 A5
064Kazi ya milele, tutakapopumzikaA4 A5
065Ndiyo, raha kubwa sanaA4 A5
066Hazina kubwa sanaA4 A5
067Uliyevunja vifungoA4 A5
068Yesu kwa mapendoA4 A5
069Neema yako, yafika mbinguniA4 A5
070Twaishi kwako, chemchemu njemaA4 A5
071Bwana ! neema yako ni kubwaA4 A5
072Watufunza, watufarijiA4 A5
073Wewe uliye mbinguniA4 A5
074Ulishuka, Bwana !A4 A5
075Tuimbe, wanduguA4 A5
076Kwetu, wakristo, ni heriA4 A5
077Bwana ! utakase siku, nyakatiA4 A5
078Yesu, Nguvu, Mwamba wanguA4 A5
079Kutembea na weweA4 A5
080Ndani yako, Yesu nakujaA4 A5
081Ni kwa Baba mwenye nuruA4 A5
082Nina nani juu!!!A4 A5
083Neno lako ni aminifuA4 A5
084Bwana unaniongoza Mbinguni, inchi yanguA4 A5
085Bwana wangu mwemaA4 A5
086Ninajua furaha hiyo kubwaA4 A5
087Bwana, fungo yanguA4 A5
088Ni kwa waamini, hata ni wazaifuA4 A5
089Ee Mwokozi, mapendo ya ajabuA4 A5
090Sitaweza Mungu ee Mungu wa wokovuA4 A5
091Wakristo, tusifu naA4 A5
092Ni ndani ya MunguA4 A5
093Moyo unawaka nikuonapoA4 A5
094Pendo kubwa na la mileleA4 A5
095Ni mbinguni anapokaa YesuA4 A5
096Nikufikilipo BwanaA4 A5
097Katika uzaifu tunaona juuA4 A5
098Mungu twakuabuduA4 A5
099Sifa kwake BwanaA4 A5
100 Tumutazamie YesuA4 A5
101Mungu anatupendaA4 A5
102Tuende mbele kwa furaha teleA4 A5
103Kamwe Mungu haache amtumainiyeA4 A5
104Watupenda, Bwana ; kwa upendo wa BabaA4 A5
105Heri aliye na nia ya kumufwata Bwana !A4 A5
106Kamwe sitapungukiwaA4 A5
107Watoto wa Mungu tuishiA4 A5
108Tufurahi wakristoA4 A5
109Kanisa ni ligeniA4 A5
110Siku gani tutaona kanana ya mbinguniA4 A5
111Nee ma ya ko ku bwaA4 A5
112Kati wanyanganyiA4 A5
113Niwapo na fasi mbinguniA4 A5
114Tunaweza kukufuataA4 A5
115Jangwani nifuatamo njia yanguA4 A5
116Bwana pekee, nguvu, uzima wanguA4 A5
117Ee Bwana pendo lakoA4 A5
118Nani atatuhukumu ?A4 A5
119KuokolewaA4 A5
120Kujeni wapendwaA4 A5
121Furaha ganiA4 A5
122Watakatifu wakoA4 A5
123Neema gani BwanaA4 A5
124Mshindi wa shetani na duniaA4 A5
125Usiku kati kasikikaA4 A5
126Ni kutamuA4 A5
127Haki yako kamiliA4 A5
128Tuimbe bila mwishoA4 A5
129Ndugu sote tusimameA4 A5
130Data turakwerekezaho amabokoA4 A5
131Tangu asubuiA4 A5
132Sifaidiki wala kupotezaA4 A5
133Muchungaji, kwa gongo lakoA4 A5
134Kwa miguu kama MariaA4 A5
135Tuimbe, tuimbeA4 A5
136Sifa, uwezo na nguvuA4 A5
137Wakristo tulichaguliwaA4 A5
138Kazi imekwisha kwa Mwamba wa YakoboA4 A5
139Siku gani tutapata uheriA4 A5
140Ee Bwana uliyejitoa msalabaniA4 A5
141Kwa furaha na tumainiA4 A5
142Juu ya kanisa lako loteA4 A5
143Mungu Baba, wewe ulinipendaA4 A5
144Kwako uliye tufundishaA4 A5
145Kondoo za YesuA4 A5
146Duniani tufaniA4 A5
147Chemchemu nzima, wokovu wetuA4 A5
148Uheri ni kwakoA4 A5
149Bwana anatuitaA4 A5
150 Wokovu, salama !A4 A5
151Bwana UlinipendaA4 A5
152Sifa yako Mungu, yaangaa katika NenoA4 A5
153Sikieni wote habari njemaA4 A5
154Kwa nia mojaA4 A5
155Mwana mpendwa ufurahishayeA4 A5
156Kukuona uso kwa usoA4 A5
157Utakapokuja, Yesu kwa nguvuA4 A5
158Jina nzuri liangazaloA4 A5
159Uliyetufundisha wimbo wa furahaA4 A5
160Kwenye kiti cha enzi cha Mungu MkuuA4 A5
161Pendo lako latukusanyaA4 A5
162Ua za utukufu zimefunguliwaA4 A5
163Anakuja toka utukufuniA4 A5
164Yesu, Mwana mpendwa wa BabaA4 A5
165Watumwa wa zambiA4 A5
166Yesu akatoka mbinguniA4 A5
167E nuru kamilifuA4 A5
168Sifa kwako MwokoziA4 A5
169Kukuinua Mwana wa BabaA4 A5
170Ee Yesu !A4 A5
171Mwokozi, chemuchemu mileleA4 A5
172Bwana, yawezekanaA4 A5
173Bwana ukagunja kichwaA4 A5
174Nyota iangazayoA4 A5
175Mbingu ilitembelea duniaA4 A5
176Kwa unyenyekevu mkubwaA4 A5
177Ee Mwokozi mwemaA4 A5
178Twaimba mapendo mazuri yake YesuA4 A5
179Yesu anapendaA4 A5
180Usikie kanisa pendwaA4 A5
181Furaha ikasikika mbinguniA4 A5
182Chemchemu ya nuru, uzimaA4 A5
183Chemchemu ya neema haiA4 A5
184Ninaleta sifaA4 A5
185Eh kuja BwanaA4 A5
186Pendo la MwokoziA4 A5
187Nyumbani mwa BabaA4 A5
188Ee Mwokozi, wewe uzimaA4 A5
189Heri gani kukujuaA4 A5
190Katika jangwa kubwaA4 A5
191Kwa uso wako ee BwanaA4 A5
192Kupitia nyakati, fasiA4 A5
193Yesu atajaza duniaA4 A5
194Nakuja upesiA4 A5
195Tumwendee nani ?A4 A5
196Mikononi mwakoA4 A5
197Pumziko, inchi takatifuA4 A5
198Twavuka bahari mbio,A4 A5
199Popote na YesuA4 A5
200 Moyo wangu watamaniA4 A5
201Ndugu, tujipe moyo !A4 A5
202Kwa moyo mkunjufuA4 A5
203Nafsi usiogopeA4 A5
204Inchini mwangu, kule kwakoA4 A5
205Yesu ni Rafiki mkubwaA4 A5
206Bwana utuongozeA4 A5
207Ee Mungu wa kweliA4 A5
208Bwana ninapotazamaA4 A5
209Nikimaliza safari vemaA4 A5
210Baki nasi, BwanaA4 A5
211ImekwishaA4 A5
212Sasa, sifa zako zafwataA4 A5
213UlipohukumiwaA4 A5
214Mwana wako, ee Baba wetuA4 A5
215Mungu, tunatangaza sifaA4 A5
216Kunakuja, BwanaA4 A5
217Siku ya huzuni, Mungu akakuacha !A4 A5
218Twakuabudu, Bwana wa sifaA4 A5
219Barikiwa, Mwokozi mwemaA4 A5
220Wana wa neema ya MunguA4 A5
221Twastaajabia ufunuo wa BabaA4 A5
222Huru kwa furaha, watoto kwa BabaoA4 A5
223Nani aweza kuelezaA4 A5
224Twainua, Mungu, Mwana wa pendo lakoA4 A5
225Kwa anayetupendaA4 A5
226Tupatie BwanaA4 A5
227Yesu atuleteaA4 A5
228Hakuna dunianiA4 A5
229Neno lako ni utajiriA4 A5
230Atakuwaje unyongeniA4 A5
231« Neema yakutosha »A4 A5
232Kwa siku za jaribuA4 A5
233Ee Bwana, gizani kubwaA4 A5
234Kwa ahadi zako, MunguA4 A5
235Unifunze, Bwana, Kila sikuA4 A5
236Nani akujuaye, Mungu milele ?A4 A5
237Kwa Mungu, tulia nafsi yanguA4 A5
238Sifa kwako MunguA4 A5
239Baba, tutajuaA4 A5
240Sifa ni kwako, Ulifufuka !A4 A5
241Yesu amefufukaA4 A5
242Kwa imani, twaweza yoteA4 A5
243Kuna njia ya amani naA4 A5
244Kama bikiraA4 A5
245Yesu Mwana wa pendo lakoA4 A5
246Nguvu, tegemeo ni gani ?A4 A5
247Twakungoja, BwanaA4 A5
248Kando yako, MunguA4 A5
249Mungu Mukuu ! Unaniona vemaA4 A5
250 Kuna chombo bahariniA4 A5
251Mukimbizi !A4 A5
252Munaokosa salamaA4 A5
253Habari njema mojaA4 A5
254Yesu yupo akuitaA4 A5
255Ni wakati !A4 A5
256Sauti inakuitaA4 A5
257Sikia Yesu akuitaA4 A5
258Jinsi nipoA4 A5
259Yesu anagonga mlangoniA4 A5
260Mwana wake MunguA4 A5
261Kama mukijua Mwokozi wanguA4 A5
262Muji ule, mtakatifu !A4 A5
263Kuja kwa Yesu akupendayeA4 A5
264Kuja uliayeA4 A5
265Duniani na mbinguniA4 A5
266Muje kwa Bwana wa uzimaA4 A5
267Yeye ni mwamba imaraA4 A5
268Ninapumzika kwakoA4 A5
269Kwa hali yakujitupaA4 A5
270Wewe una tangu leoA4 A5
271Kuja kwake, akuitaA4 A5